Szukaj na tym blogu

środa, 14 grudnia 2011

papa bitumiczna na dach

papa termozgrzewalna
papa termozgrzewalna
Wykonywanie  izolacji  z  użyciem  papy termozgrzewalnej powinno być przeprowadzone według  projektu  technicznego, zgodnie z  obowiązującymi przepisami  budowlanymi i dokładnymi wytycznymi odnoszącymi się do projektowania a także zrobienia  izolacji> Należy również przestrzegać wytycznych producenta pap dotyczących wyboru wierzchniego krycia pap termozgrzewalnych a także do poszczególnych podkładowych pap. Jeżeli papa termozgrzewalna stosuje się w  budynkach, których  dotyczą wymagania klas odporności pożarowej, element  budynku, w którym  zastosowana została papa termozgrzewalna musi spełniać wymagania w zakresie klas odporności ogniowej a także stopnia rozprzestrzeniania ognia. Wszelkie prace z zastosowaniem papy termozgrzewalnej należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5ºC.

Papa termozgrzewalna powinna być przymocowana metodą  zgrzewania do papy asfaltowej podkładowej,  zamocowanej do podłoża betonowego , które zostało zagruntowane specjalistycznym podkładem. Podłoże, do którego mocowana będzie papa termozgrzewalna powinno być wytrzymałe pod względem mechanicznym, bez luźnych  zabrudzeń, tłustych plam lub wody. Impregnat  asfaltowy zastosowany do gruntowania podłoża daje możliwość uzyskania świetnej przyczepności papy termozgrzewalnej do powierzchni, co zdecydowanie wpływa na zwiększenie żywotności i efektywności izolacji. Przed przystąpieniem do zgrzewania papa termozgrzewalna krycia wierzchniego trzeba zwrócić uwagę, czy kolejna rozkładana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym , który może zmieniać odcień. Wskutek podgrzania palnikiem tak podłoża, jak również spodniej strony papy termozgrzewalnej, zabezpieczająca cienka folia ze sztucznego tworzywa stapia  się. Również asfalt ulega nadtopieniu i papa termozgrzewalna rozwijana równomiernie przykleja się do powierzchni.